Islamitische apps

Met de komst van de smartphones, zoals de iPhone, en tablets en de bijbehorende apps zijn er vanzelfsprekend ook talloze islamitische apps ontwikkeld. Deze worden naarmate de tijd verstrijkt steeds praktischer en inventiever en kunnen echt een goede hulp zijn voor een moslim van nu. Dit artikel vertelt meer over deze ontwikkeling. Hieronder een overzicht van enkele van deze islamitische apps. Sowieso allemaal beschikbaar op de iPhone, de meesten daarnaast ook op de iPad en voor Android.

Apps voor gebedstijden
Wanneer het gebed verricht dient te worden verschilt in de islam per plaats omdat het met de stand van de zon te maken heeft. Een app is daarom de uitgelezen mogelijkheid om erachter te komen wat de gebedstijden zijn in de plaats waar jij je bevindt. De Athan App kent al deze tijden en toont daarnaast ook de Qibla; in welke richting Mekka zich bevindt en dus naar welke kant toe het gebed dient te worden verricht.

Koran apps
Veel apps richten zich op de Koran. Het is natuurlijk erg praktisch om de Koran als moslim zijnde op elke plek te kunnen lezen via je telefoon. Bovendien bieden veel apps extra functies wat het lezen vergemakkelijkt. De app Quran Explorer biedt de gebruiker de mogelijkheid de Koran in het Engels te lezen, met daarnaast de originele Arabische tekst.

Apps voor kinderen
Een mooie serie apps zijn de Muslim Kid Series app. Deze apps leggen in duidelijke plaatjes en korte tekst essentiële zaken binnen de islam uit. Er zijn verschillende soorten; een app over het gebed (dua), een app over de rituele wassing (wudu) en een app met een selectie Koranteksten (Quran).

Nederlandse apps
Alhoewel de meeste islamitische apps Engelstalig zijn, komen er ook steeds meer apps die specifiek op de Nederlandse moslim zijn gericht. Een handige en praktische app is de Moskeewijzer. Hiermee kan de gebruiker overal in Nederland de dichtstbijzijnde moskee vinden. Moskeewijzer bevat bijna alle moskeeën van Nederland en van verschillende achtergronden, zoals Turks, Marokkaans, Afghaans, Indonesisch en Surinaams.

De ramadan

Een van de belangrijkste periodes in het jaar voor moslims is de vastenmaand, de ramadan. Tijdens deze maand wordt tussen zonsopgang en zonsondergang gevast. Een uitgebreide beschrijving van de ramadan is te vinden in dit artikel. Het is verstandig voor aanvang van de ramadan als moslim nog even je polis van je zorgverzekering na te lopen, zodat je zeker weet dat je goed verzekerd bent als je onverhoopt medische hulp nodig zou hebben.

Vasten
Moslims vasten naar het voorbeeld van profeet Mohammed tijdens de ramadan. Het vasten behoort tot één van de vijf pijlers van de islam. Een aantal groepen, zoals zieken en jonge kinderen zijn uitgezonderd van de verplichting tot vasten. Het vasten bestaat eruit dat er tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten, gedronken en gerookt mag worden, bovendien is seksueel contact ook niet toegestaan tot zonsondergang. In de islam wordt de ramadan met name gezien als een maand waarin mensen nader tot elkaar dienen te komen.

Suikerfeest
De ramadan maand wordt afgesloten met een drie dagen durend Suikerfeest. Op de eerste ochtend van het Suikerfeest gaat men meestal naar de moskee voor een gezamenlijk ochtendgebed. De overige tijd gaat men bij familie en vrienden op bezoek. Overal krijgt men zoete lekkernijen aangeboden. Het geheel is altijd zeer feestelijk; de meeste mensen dragen nieuwe kleding, het huis wordt extra goed schoongemaakt en in islamitische landen zijn winkels en instellingen gesloten en heeft iedereen vrij.

De islamitische uitvaart in niet-islamitische landen

Een uitvaart is niet direct het meest leuke onderwerp om te bespreken, maar wel van onmiskenbaar belang, zeker voor moslims in niet-islamitische landen. Het is daar natuurlijk niet voor de hand liggend dat een uitvaart op islamitische wijze gebeurt. Gelukkig is er op dat gebied steeds meer mogelijk. Een islamitische uitvaart kent eigen rituelen, waarvan dit artikel een overzicht geeft. De meeste moslims kiezen er hoe dan ook voor een uitvaartverzekering af te sluiten die een dekking geeft voor een islamitische uitvaart. Daarbij kan men kiezen voor een uitvaart in land van herkomst (inclusief dekking voor transport) of een uitvaart in Nederland.

Uitvaart in land van herkomst
Een eerste keuze is of iemand in land van herkomst of in Nederland wil worden begraven. Die keuze hangt af van persoonlijke voorkeuren. Meestal is het zo dat hoe langer iemand in Nederland woont of hoe langer zijn familie in Nederland woont, hoe eerder iemand voor een uitvaart en begrafenis in Nederland kiest.

Islamitische rituelen bij een uitvaart
Na het overlijden van een moslim zijn er vier taken die gedaan moeten worden. Ten eerste moet het lichaam ritueel gewassen worden. Dit is belangrijk omdat het lichaam van een gestorvene volgens de Koran onrein is. Voordat de wassing begint wordt eerst wordt de mond gesloten. Het lichaam wordt vervolgens drie keer gewassen, is dit niet voldoende, dan kan het nogmaals gewassen worden; echter het aantal wassingen dient wel oneven te zijn. Geslachtsdelen worden hierbij met een doek bedekt. De wassing wordt meestal verricht door islamitische familie of vrienden, waarbij mannen de mannen wassen en vrouwen de vrouwen. Uitzondering hierop zijn echtgenoten (zij mogen elkaar wassen) en kinderen (mogen door zowel mannen als vrouwen gewassen worden). Na het wassen wordt het lichaam in doeken gewikkeld. Deze doeken moeten van gewone stof zijn en mogen niet versierd zijn. De man wordt in drie doeken gewikkeld en de vrouw in vijf doeken. Hierna wordt het gebed uitgesproken voor de overledene, waarbij men staat voor het lijk. Het gebed eindigt met de vredesgroet. Na het gebed volgt de begrafenis. De overledene wordt meestal gedragen door dragers, die telkens wisselen. Eenmaal in het graf wordt het lichaam op de rechterzijde gelegd. Het gezicht moet hierbij richting Mekka liggen. De doeken worden bij hoofd en voeten losgemaakt. Vervolgens strooit iedereen drie handen aarde in het graf.

Offerfeest

Tijdens de laatste maand van het islamitische jaar vieren moslims het Offerfeest. Hierbij wordt door elk gezin als het financieel enigszins mogelijk is een dier geslacht. Hiermee herdenken moslims het grote offer dat van Ibrahim werd gevraagd. Hij kreeg opdracht zijn dierbaarste bezit, zijn zoon, te offeren. Veel informatie over het offerfeest staat in dit artikel.

Gebed
Het Offerfeest vangt aan met een gebed. De meeste moslims komen samen in moskeeën of op andere plekken om dit speciale gebed gezamenlijk te kunnen verrichten. Hier kan men elkaar ook meteen een gezegend Offerfeest wensen.

Offeren
Na het gebed vind het slachten van het dier plaats. Van oorsprong gebeurde het slachten door het hoofd van het gezin. Echter tegenwoordig gebeurt het slachten op steeds meer plaatsen op een speciaal aangewezen plaats door een islamitische slager. Het is ook toegestaan met meerdere gezinnen samen een (groter) dier te laten offeren, zoals een koe. Het vlees van het geofferde dier wordt in drieën verdeel; één deel is voor het gezin zelf, één deel is voor de armen en één deel is voor familie en vrienden. Hiermee worden moslims eraan herinnerd dat ze zich, naar het voorbeeld van Ibrahim, dienen over te geven aan Allah en ze zich in zijn dienst moeten stellen.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.