De islamitische uitvaart in niet-islamitische landen

Een uitvaart is niet direct het meest leuke onderwerp om te bespreken, maar wel van onmiskenbaar belang, zeker voor moslims in niet-islamitische landen. Het is daar natuurlijk niet voor de hand liggend dat een uitvaart op islamitische wijze gebeurt. Gelukkig is er op dat gebied steeds meer mogelijk. Een islamitische uitvaart kent eigen rituelen, waarvan dit artikel een overzicht geeft. De meeste moslims kiezen er hoe dan ook voor een uitvaartverzekering af te sluiten die een dekking geeft voor een islamitische uitvaart. Daarbij kan men kiezen voor een uitvaart in land van herkomst (inclusief dekking voor transport) of een uitvaart in Nederland.

Uitvaart in land van herkomst
Een eerste keuze is of iemand in land van herkomst of in Nederland wil worden begraven. Die keuze hangt af van persoonlijke voorkeuren. Meestal is het zo dat hoe langer iemand in Nederland woont of hoe langer zijn familie in Nederland woont, hoe eerder iemand voor een uitvaart en begrafenis in Nederland kiest.

Islamitische rituelen bij een uitvaart
Na het overlijden van een moslim zijn er vier taken die gedaan moeten worden. Ten eerste moet het lichaam ritueel gewassen worden. Dit is belangrijk omdat het lichaam van een gestorvene volgens de Koran onrein is. Voordat de wassing begint wordt eerst wordt de mond gesloten. Het lichaam wordt vervolgens drie keer gewassen, is dit niet voldoende, dan kan het nogmaals gewassen worden; echter het aantal wassingen dient wel oneven te zijn. Geslachtsdelen worden hierbij met een doek bedekt. De wassing wordt meestal verricht door islamitische familie of vrienden, waarbij mannen de mannen wassen en vrouwen de vrouwen. Uitzondering hierop zijn echtgenoten (zij mogen elkaar wassen) en kinderen (mogen door zowel mannen als vrouwen gewassen worden). Na het wassen wordt het lichaam in doeken gewikkeld. Deze doeken moeten van gewone stof zijn en mogen niet versierd zijn. De man wordt in drie doeken gewikkeld en de vrouw in vijf doeken. Hierna wordt het gebed uitgesproken voor de overledene, waarbij men staat voor het lijk. Het gebed eindigt met de vredesgroet. Na het gebed volgt de begrafenis. De overledene wordt meestal gedragen door dragers, die telkens wisselen. Eenmaal in het graf wordt het lichaam op de rechterzijde gelegd. Het gezicht moet hierbij richting Mekka liggen. De doeken worden bij hoofd en voeten losgemaakt. Vervolgens strooit iedereen drie handen aarde in het graf.

Laat wat van je horen

*

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.