Geboorterituelen in de islam

Elk geloof en elke cultuur heeft zo zijn eigen rituele rondom de geboorte. Een geboorte van een kind is natuurlijk sowieso een prachtige gebeurtenis, die overal met veel vreugde en blijdschap gevierd wordt. Hieronder wordt ingegaan op de geboorte rituelen zoals die in de islam gebruikelijk zijn. Hierbij wel de kanttekening dat de rituelen per geloofsstroming en afkomst kunnen verschillen. Op internet is uitgebreidere informatie rondom deze rituelen te vinden, bijvoorbeeld in dit artikel.

Aankondiging van de geboorte

Zodra de baby is geboren worden naaste familie en vrienden op de hoogte gesteld zodat men voor de baby kan komen bidden. Deze familie en vrienden bellen het nieuws weer door naar anderen, zodat iedereen snel op de hoogte is. Vroeger was het sturen van geboortekaartjes niet gebruikelijk bij moslims, maar tegenwoordig kiezen steeds meer mensen er voor om wel een geboortekaartje te sturen. Meestal wordt er een passende tekst uit de Koran op het kaartje gezet.

Oproep tot gebed

Na de geboorte dient de oproep tot gebed (adhaan) in het rechtoortje van de baby gereciteerd te worden. Het is belangrijk dat de adhaan één van de eerste dingen is die een baby hoort, moslims geloven dat dit een grote en goede invloed op het kind zal hebben.

Haar afscheren

Vaak wordt het haar van een pasgeboren kindje afgeschoren. Het is daarbij gebruikelijk dat het gewicht van het haar in goud of geld wordt weggegeven als liefdadigheid. Het hoeft niet het exacte gewicht te zijn – als het haar lastig te wegen is, is een schatting ook prima.

Besnijdenis

Jongens worden binnen de islam besneden. Van oorsprong was het aanbevolen dit op de zevende dag na de geboorte te doen. In Nederland worden kinderen tegenwoordig vanaf 6 weken oud besneden. Er zijn speciale besnijdenisklinieken waar men terecht kan. In België wordt aangeraden te wachten met besnijdenis tot na de eerste verjaardag. Dit is binnen de islam toegestaan; echter de besnijdenis dient wel plaats te hebben gevonden voor de puberteit.

Laat wat van je horen

*

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.