Islam & politiek

Politieke islam wordt ook wel islamisme genoemd. Binnen het islamisme zijn er verschillende stromingen die onderverdeeld kunnen worden in gematigd en radicaal. In algemeen geldt echter dat islamitische politieke stromingen streven naar een inrichting van de samenleving waarbij geleefd wordt naar de regels van de islamitische wet (sharia). Islamisten, de islamitische politieke activisten, zijn een hele gevarieerde groep waarbij de verschillen niet alleen zitten in de uitvoering van het ideaal maar ook in de invulling.

Gematigde en radicale stromingen
Islamisten binnen gematigde politieke stromingen vinden dat iemand een goede moslim is wanneer diegene voldoet aan de minimale eisen van het geloof (bidden, vasten, geen varkensvlees eten). Radicalere stromingen daarentegen stellen veel strengere eisen en verwachten bijvoorbeeld dat een moslim zich in alle opzichten houdt aan de islamitische regels, zoals het dragen van bedekkende kleding. Hierbij zie je duidelijk dat de gematigde stroming de tolerante kant van de islam wil benadrukken en de radicale stroming de strikte en eventueel harde maatregelen die bedoeld zijn tot voorbeeldig gedrag te leiden. Hetzelfde verschil komt tot uiting in de houding ten opzichte van niet-moslims. Waar de gematigde stroming uitgaat van de noodzaak tot dialoog en wederzijds respect, bepleiten de radicalen het vermijden van contact met niet-moslims. Dit artikel gaat verder in op deze beide stromingen.

Politieke islam in Nederland
In Nederland leven bijna 1 miljoen moslims en vanzelfsprekend zijn er daarom ook in Nederland politiek islamitische stromingen. De groepen zijn er in diverse varianten, van erg conservatief tot gematigd. De groepen binnen de radicale stroming leggen de nadruk op de ‘terugkeer tot de zuivere islam’. Dit komt in hun ogen neer op het verwijderen van alles wat volgens hen de islam bezoedeld heeft. Dit soort radicale groepen zijn vaak erg intolerant zowel naar andere moslims als naar niet-moslims. Met name op internet zijn politieke groepen erg actief. De onderlinge verschillen op de websites zijn groot maar vrijwel allemaal kennen ze veel maatschappijkritiek. Dit rapport van de overheid schetst een uitgebreid beeld van de politieke islam in Nederland.

Islamitische politieke partijen in Nederland
In Nederland bestaat er één islamitische politieke partij; de Islam Democraten. De Islam Democraten behaalden in 2006 één zetel in de gemeenteraad van Den Haag en behielden die tijdens de verkiezingen van 2010. Van 2007 tot en met 2012 was er tevens de Nederlandse Moslim Partij, maar deze is in juni 2012 opgehouden te bestaan toen het bestuur zijn functie neerlegde.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.