Islamcultuur in Nederland

Nederland kent procentueel gezien het meeste aantal moslims na Frankrijk in West-Europa. Bijna iedereen in Nederland weet intussen wel iets van de islam af of kent een moslim. Maar hoe is de islam in Nederland gekomen en gegroeid? En hoe staat het nu met de islamcultuur in Nederland?

Geschiedenis
De geschiedenis van de islam in Nederland gaat terug tot de VOC-tijd, toen er al contacten waren met moslims en de eerste autochtone Nederlanders zich bekeerden tot het islamitische geloof. In 1889 woonden er 49 ‘Mohammedanen’ in Nederland, immigranten uit Nederlands-Indië. Ze woonden destijds in Den Haag. Pas na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal moslims in Nederland echt. Eerst kwamen er missionarissen uit Pakistan, in 1955 werd de eerste stenen moskee (de Mobarakmoskee in Den Haag) gebouwd, en na 1960 begon de islam met de komst van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders echt te groeien in Nederland. Zij lieten in de jaren daarna hun gezinnen overkomen, keerden niet terug naar land van herkomst en zochten een plaats in de Nederlandse samenleving. Hun geloof maakte daar vanzelfsprekend ook deel van uit. Er kwamen meer moskeeën, eerst in huiskamers, later in bestaande gebouwen en nog later werden ‘echte’ moskeeën gebouwd. Naast de gastarbeiders leidde ook de komst van Indonesiërs, Surinamers en vluchtelingen en asielzoekers uit het Midden-Oosten tot een verdere groei van de islam in Nederland. Dit artikel beschrijft uitgebreid de komst van de Islam naar Nederland.

Huidige stand van zaken
In 2011 telde Nederland naar schatting ruim 900 duizend moslims. Daarvan zijn zo’n twaalfduizend bekeerde autochtone Nederlanders. Turken en Marokkanen vormen de grootste groep moslims in Nederland, respectievelijk 37 en 36 procent. De meeste moslims bevinden procentueel gezien in achtereenvolgend Rotterdam, Amsterdam en Alblasserdam. Meer cijfers zijn beschikbaar in dit online rapport.

Islamitische scholen
Met de opkomst van de islam in Nederland werden er ook steeds meer islamitische scholen opgericht. In 2008 telde Nederland 47 islamitische basisscholen en twee islamitische middelbare scholen (één hiervan is inmiddels gesloten). Ook zijn er enkele, niet erkende, hogere onderwijsinstellingen op islamitische grondslag. Het islamitisch onderwijs in Nederland valt onder het bijzonder onderwijs. Net als op christelijke scholen krijgen leerlingen op een islamitische school naast gewoon onderwijs (taal, rekenen) onderwijs omtrent het geloof.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.