Offerfeest

Tijdens de laatste maand van het islamitische jaar vieren moslims het Offerfeest. Hierbij wordt door elk gezin als het financieel enigszins mogelijk is een dier geslacht. Hiermee herdenken moslims het grote offer dat van Ibrahim werd gevraagd. Hij kreeg opdracht zijn dierbaarste bezit, zijn zoon, te offeren. Veel informatie over het offerfeest staat in dit artikel.

Gebed
Het Offerfeest vangt aan met een gebed. De meeste moslims komen samen in moskeeën of op andere plekken om dit speciale gebed gezamenlijk te kunnen verrichten. Hier kan men elkaar ook meteen een gezegend Offerfeest wensen.

Offeren
Na het gebed vind het slachten van het dier plaats. Van oorsprong gebeurde het slachten door het hoofd van het gezin. Echter tegenwoordig gebeurt het slachten op steeds meer plaatsen op een speciaal aangewezen plaats door een islamitische slager. Het is ook toegestaan met meerdere gezinnen samen een (groter) dier te laten offeren, zoals een koe. Het vlees van het geofferde dier wordt in drieën verdeel; één deel is voor het gezin zelf, één deel is voor de armen en één deel is voor familie en vrienden. Hiermee worden moslims eraan herinnerd dat ze zich, naar het voorbeeld van Ibrahim, dienen over te geven aan Allah en ze zich in zijn dienst moeten stellen.

Laat wat van je horen

*

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.